Low Order Sampled Data Hinfty Control using the Delta Operator and LMIs
Paper i proceeding, 2004

Författare

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Rick Middleton

Anna-Karin Christiansson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Tomas McKelvey

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Proc. 43rd IEEE Conference on Decision and Control, Paradise Island, The Bahamas

4479-4484

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07