HMI Certification - A critical review of methods for safety and efficiency evaluation of HMI solutions for IVIS
Rapport, 2011

Författare

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Maral Babapour Chafi

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Systemvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08