Design and Fabrication of AlN/GaN Heterostructures for Intersubband Technology
Poster (konferens), 2011

Författare

Thorvald Andersson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Kristian Berland

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Rashid Farivar

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Fredrik Fälth

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Tommy Ive

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Martin Stattin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

ISPlasma 2011, March 6-9, 2011 Nagoya, Japan

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Skapat

2017-10-07