The influence of pH and temperature on endogenous phytase activity and on hydrolysis of inositol hexa phosphate in lentil, faba bean and pea seeds.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Joanna Honke

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

H Kozlowska

Polish Journal of Food Science and Nutrition

Vol. 8 49 109-122

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07