Determination of isomers of inositol mono- to hexaphosphates in foods and intestinal contents using high performance ion chromatography
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Erika Skoglund

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Nils-Gunnar Carlsson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of Agriculture and Food Chemistry

Vol. 45 431-436

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Livsmedelsvetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07