Phytate reduction in whole grains of wheat, rye, barley and oats during hydrothermal treatment
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Kerstin Fredlund

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Nils-Georg Asp

Marie Larsson

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Ingela Marklinder

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of Cereal Science

Vol. 25 83-91

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05