Reliable Long-Term Navigation in Indoor Environments
Kapitel i bok, 2011

Mobile robotics

Författare

Mattias Wahde

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

David Sandberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Krister Wolff

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Recent Advances in Mobile Robotics

26-
978-953-307-909-7 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan teknik

Övrig annan teknik

ISBN

978-953-307-909-7

Mer information

Skapat

2017-10-06