Model Order Reduction for Packed Bed Distillation Columns
Paper i proceeding, 1991

Författare

Anders Karlström

Institutionen för reglerteknik

Claes Breitholtz

Institutionen för reglerteknik

Proc of the 1st European Control Conference, Grenoble, France

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap