Improved zinc and iron absorption from malted oats with reduced phytate content
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Marie Larsson

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Lena Rossander-Hulthén

Göteborgs universitet

Brittmarie Sandström

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

British Journal of Nutrition

Vol. 76 677-688

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Näringslära

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05