Substrates available for colonic fermentation from oat, barley and wheat diets. A study on ileostomy subjects.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Ågot Lia

Göteborgs universitet

Birgitta Sundberg

Per Åman

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Göran Hallmans

Henrik A. Andersson

Göteborgs universitet

British Journal of Nutrition

Vol. 76 797-808

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Näringslära

Mer information

Skapat

2017-10-07