Realising the potential of gasified biomass in the European Union-Policy challenges in moving from demonstration plants to larger scale diffusion
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Policy

Biofuels

Gasified biomass

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Energy Policy

0301-4215 (ISSN)

Vol. 41 507-518

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07