Control System Design in Distillation Processes and its Dependence of the Original Process Design
Paper i proceeding, 1992

Författare

Anders Karlström

Institutionen för reglerteknik

Claes Breitholtz

Institutionen för reglerteknik

Inge Jovik

Institutionen för reglerteknik

Adam Lagerberg

Institutionen för reglerteknik

Proc of the 1st IFAC Workshop on Interactions between Process Design and Process Control, London, UK

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07