Experimental Validation of a Packed Bed Distillation Model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Anders Karlström

Institutionen för reglerteknik

Claes Breitholtz

Institutionen för reglerteknik

Chemical Engineering Technology

Vol. 15 6

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08