Heat, Mass and Momentum Transfer in Packed Bed Distillation Columns
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Anders Karlström

Institutionen för reglerteknik

Claes Breitholtz

Institutionen för reglerteknik

Mats Molander

Institutionen för reglerteknik

Chemical Engineering Technology

Vol. 15 1 1-10

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08