Petri Nets and Control Synthesis; An Object Oriented Approach
Paper i proceeding, 1994

Författare

Martin Fabian

Institutionen för reglerteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Proc of the 2nd IFAC/IFIP/IFORS Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, IMS '94, Vienna, Austria

427-32

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07