Hybrida system - modeller för analys och syntes (Hybrid systems - models for analysis and synthesis)
Övrigt konferensbidrag, 1994

Författare

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Michael Tittus

Institutionen för reglerteknik

Preprints, Reglermöte 94, Västerås, Sweden

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07