Time-optimal control for a class of hybrid systems
Paper i proceeding, 1994

hybrid

Författare

Stefan Pettersson

Institutionen för reglerteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Proc. of the Workshop on Hybrid Systems and Autonomous Control, Ithaca, New York

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06