A Class of Nondeterministic Marked Specification for Supervisory Control
Paper i proceeding, 1995

Författare

Martin Fabian

Institutionen för reglerteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

The 3rd SIAM Conference on Control and Its Applications, St Louis, Missouri

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08