Controlling and Coordinating Recipes in Batch Applications
Paper i proceeding, 1995

Författare

Michael Tittus

Institutionen för reglerteknik

Martin Fabian

Institutionen för reglerteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Proc of Workshop on Analysis and Design of Event-Driven Operation in Process Systems, London, UK

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08