Towards a Truly Flexible Manufacturing System
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Anders Adlemo

Institutionen för datorteknik

Sven Arne Andreasson

Institutionen för datavetenskap

Martin Fabian

Institutionen för reglerteknik

Per Gullander

Institutionen för produktionsteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Control Engineering Practice

Vol. 3 4 545-554

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07