Generic Resource Models and a Message-Passing Structure in an FMS Controller
Paper i proceeding, 1995

Författare

Per Gullander

Institutionen för produktionsteknik

Martin Fabian

Institutionen för reglerteknik

Sven Arne Andreasson

Institutionen för datavetenskap

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Anders Adlemo

Institutionen för datorteknik

Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation, ICRA '95, Nagoya, Japan

1447-54

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07