Control System Support for Manual Interaction in Flexible Manufacturing Systems
Paper i proceeding, 1995

Författare

Anders Adlemo

Institutionen för datorteknik

Sven Arne Andreasson

Institutionen för datavetenskap

Martin Fabian

Institutionen för reglerteknik

Per Gullander

Institutionen för produktionsteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Proc of the IEEE Int. Conference on Recent Advances in Mechatronics, Istanbul

333-339

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07