A Class of Nondeterministic Specifications for Supervisory Control
Paper i proceeding, 1995

Författare

Martin Fabian

Institutionen för reglerteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Proc. 3rd European Control Conference, Rome, Italy

2809-14

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07