Time-optimal control for a class of hybrid systems
Paper i proceeding, 1995

Författare

Stefan Pettersson

Institutionen för reglerteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Proc. of the 3rd European Control Conference, Rome, Italy

2054-2059

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06