Plant and Product Models for Batch Processes
Paper i proceeding, 1995

Författare

Michael Tittus

Institutionen för reglerteknik

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Proc. 3rd European Control Conference, Rome, Italy

3555-60

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07