Petri Net Constructs for High Level Operation Lists
Paper i proceeding, 1995

Författare

Martin Fabian

Institutionen för reglerteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Proc. 8th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing Technology, INCOM'95, Beijing, China

163-8

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07