A Machining Cell Level Language for Product Specification
Paper i proceeding, 1995

Författare

Sven Arne Andreasson

Institutionen för datavetenskap

Anders Adlemo

Institutionen för datorteknik

Martin Fabian

Institutionen för reglerteknik

Per Gullander

Institutionen för produktionsteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Proc of INCOM'95, Beijing, China

118-124

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08