Applying Supervisory Control to Discrete Event Systems Modeled by Object Oriented Principles
Paper i proceeding, 1995

Författare

Martin Fabian

Institutionen för reglerteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Proc. INRIA/IEEE Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA'95, Paris, France

93-104

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07