Research, design, and operations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Jonas Ringsberg

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marine Design

The Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME) - Marine Technology

2153-4721 (ISSN)

April 2012 80-83

Ämneskategorier

Maskinteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-09