Sustainable processes development for recycling of fluorescent phosphorous powders – rare earths and mercury separation: A literature report
Rapport, 2012

fluorescent powders

mercury

rare earths

Författare

Cristian Tunsu

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning

Teodora Retegan

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Miljövetenskap

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-08