Sustainable processes development for recycling of fluorescent phosphorous powders – rare earths and mercury separation: A literature report
Rapport, 2012

rare earths

mercury

fluorescent powders

Författare

Cristian Tunsu

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning

Teodora Retegan Vollmer

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Miljövetenskap

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-27