Controlling and Coordinating Recipes in Batch Applications
Paper i proceeding, 1996

Författare

Michael Tittus

Institutionen för reglerteknik

Martin Fabian

Institutionen för reglerteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Preprints, Reglermöte 96, Luleå, Sweden

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07