Concurrently competing production sequences - A case for nondeterministic supervisory control
Paper i proceeding, 1996

Författare

Martin Fabian

Institutionen för reglerteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Proc of Int Workshop on Discrete Event Systems, WODES'96, Edinburgh, Scotland, UK

120-126

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07