On nondeterministic supervisory control
Paper i proceeding, 1996

Författare

Martin Fabian

Institutionen för reglerteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Proc of the 35th IEEE Conference on Decision and Control, Kobe, Japan

2213-8

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07