Operator control activities in flexible manufacturing systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Anders Adlemo

Institutionen för datorteknik

Sven Arne Andreasson

Institutionen för datavetenskap

Martin Fabian

Institutionen för reglerteknik

Per Gullander

Institutionen för produktionsteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Int. Journal of Computer Integrated Manufacturing

Vol. 10 1-4 221-31

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07