Integrating Process Planning and Control for Flexible Production Systems
Paper i proceeding, 1997

Författare

Martin Fabian

Institutionen för reglerteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Per Gullander

Institutionen för produktionsteknik

Sven Arne Andreasson

Institutionen för datavetenskap

Anders Adlemo

Institutionen för datorteknik

Proc of the 4th European Control Conference, Brussels, Belgium

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08