Reducing water consumption
Poster (konferens), 2012

Benefits

Households

Equity

Volumetric Billing

Disadvantages

Perceptions

Water Consumption

Författare

Pernilla Hagbert

Chalmers, Arkitektur

Mikael Mangold

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Sara Renström

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Anneli Selvefors

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

1st RESPONDER Knowledge Brokerage Event on Sustainable Housing, 28-30 March, 2012, Barcelona, Spain

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Samhällsbyggnadsteknik

Vattenteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Husbyggnad

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07