A Class of Non-Deterministic Specifications for Supervisory Control
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Martin Fabian

Institutionen för reglerteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

European Journal of Control

Vol. 3 1 81-90

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07