Transfer function models for CSTs with diffusion and reaction in biofilms or permeable catalysts
Paper i proceeding, 1998

Författare

Torsten Wik

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Claes Breitholtz

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Preprints Reglermöte '98, Lunds tekniska högskola

137-141

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06