Convergence to Limit Cycles in Hybrid Systems: An Example
Paper i proceeding, 1998

hybrid

Författare

Marcus Rubensson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Stefan Pettersson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Proceedings of LSS'98, Patras, Greece

704 - 709

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06