Specification Structures for Supervisory Control
Paper i proceeding, 1998

Författare

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Michael Tittus

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Martin Fabian

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Anders Hellgren

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Sven Arne Andreasson

Institutionen för datavetenskap

Proc of WODES'98, Cagliary, Italy

30--35-

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07