Exponential Stability of Hybrid Systems Using Piecewise Quadratic Lyapunov Functions Resulting in LMIs
Paper i proceeding, 1999

hybrid

Författare

Stefan Pettersson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

IFAC'99, Beijing, P. R. China

Vol. J 103-108

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06