Implementing supervisory control for chemical batch processes
Paper i proceeding, 1999

Författare

Knut Åkesson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Martin Fabian

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Proc of IEEE Conference on Control Applications, Hawaii

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07