Produktionssystem som tar människan till utgångspunkt vid förnyelse av teknik
Artikel i övriga tidskrifter, 1993

long work cycle times

autonomous workgroups

learning and training

ergonomics

materials feeding techniques

work structuring

manufacturing technology

external transports

restructuring of information systems

alternatives to line assembly

assembly work

Författare

Kajsa Ellegård

Göteborgs universitet

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Mats Johansson

Institutionen för transportteknik

Bertil Johansson

Chalmers, Unknown organization

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Lennart Nilsson

Göteborgs universitet

Nordisk Ergonomi i forskning och praksis

3 2-7

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)