Produktionssystem som tar människan till utgångspunkt vid förnyelse av teknik
Artikel i övrig tidskrift, 1993

long work cycle times

restructuring of information systems

work structuring

manufacturing technology

materials feeding techniques

assembly work

ergonomics

alternatives to line assembly

autonomous workgroups

external transports

learning and training

Författare

Kajsa Ellegård

Göteborgs universitet

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Mats Johansson

Institutionen för transportteknik

Bertil Johansson

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Lennart Nilsson

Göteborgs universitet

Nordisk Ergonomi i forskning och praksis

3 2-7

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27