Widening the use of the FOT methodology. Development based on experiences from the TeleFOT project
Paper i proceeding, 2012

nomadic device

FOT methodology

field operational test

evaluation methodology

Författare

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Andrew Morris

Ruth Welsh

Procedia - Social and Behavioral Sciences

Vol. 48 1826-1836

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Annan humaniora

Övrig annan samhällsvetenskap

DOI

10.1016/j.sbspro.2012.06.1157

Mer information

Skapat

2017-10-07