How to evaluate search methods for vector quantization
Paper i proceeding, 1994

source-coding

Författare

Erik Agrell

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Per Hedelin

Institutionen för informationsteori, Informationsteori

Proc. Nordic Signal Processing Symposium, Ålesund, Norway

0346-718X (ISSN)

258-263

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-04