Optimal PID Controllers including Rolloff and Smith Predictor Structure
Paper i proceeding, 1999

Författare

Birgitta Kristiansson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Proceedings of 14th World Congress of IFAC, Vol F., Beijing, China

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06