Adaptive Control in an Instrumentation Environment
Paper i proceeding, 1985

Författare

Claes Breitholtz

Institutionen för reglerteknik

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Proceedings of the HongKong Productivity Conference, HongKong

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08