On mechanical interaction between steel and coating in stressed and strained exposed locations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Jonas Ringsberg

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Marin konstruktionsteknik

Anders Ulfvarson

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Marin konstruktionsteknik

Marine Structures

Vol. 11 6 231-250

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08