Prediction of fatigue crack initiation for rolling contact fatigue
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Jonas Ringsberg

Institutionen för hållfasthetslära

Marianne Loo-Morrey

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ajay Kapoor

John Beynon

Institutionen för hållfasthetslära

International Journal of Fatigue

Vol. 22 3 205-215

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07