Rolling contact fatigue of rails-finite element modelling of residual stresses, strains and crack initiation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Jonas Ringsberg

Institutionen för hållfasthetslära

Hans Bjarnehed

Anders Johansson

Institutionen för hållfasthetslära

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

IMechE, Part F, Journal of Rail and Rapid Transit

Vol. 214 F1 7-19

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08